Hlavní strana | See live article

Dynamika

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá silou jako příčinou pohybu.

Table of contents
1 Základní pojmy
2 Pohybové zákony
3 Síly působící u jednotlivých druhů pohybů
4 Veličiny

Základní pojmy

Síla - Skládání sil - Rovnováha sil - Rozklad sil - Setrvačnost - Hybnost - Impuls síly - Dostředivá síla - Setrvačná síla - Odstředivá síla - Inerciální vztažná soustava - Neinerciální vztažná soustava - Coriolisova síla - Tlaková síla - Tlak

Pohybové zákony

Newtonovy pohybové zákony - 1. Newtonův pohybový zákon (Zákon setrvačnosti) - 2. Newtonův pohybový zákon (Zákon síly) - 3. Newtonův pohybový zákon (Zákon akce a reakce) - Zákon zachování hybnosti

Síly působící u jednotlivých druhů pohybů

Rovnoměrný přímočarý pohyb - Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb - Nerovnoměrný přímočarý pohyb - Rovnoměrný pohyb po kružnici - Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici - Nerovnoměrný pohyb po kružnici

Veličiny

Hybnost - Dostředivá síla - Odstředivá síla - Setrvačná síla - Coriolisova síla

zpět - Mechanika