Hlavní strana | See live article

Družstvo

Družstvo, dříve společenstvo, anglicky cooperative nebo union, německy Genossenschaft, francouzsky coopérative, je druh právnické osoby, který se příliš neliší od obchodní společnosti. Odlišnosti od obchodních společností spočívají v možnosti originárně nabývat členství beze změny zakladatelského dokumentu, rovnosti hlasů společníků a variabilním základním kapitálu (kmenovém jmění).

Podívejte se též na