Hlavní strana | See live article

Drama

Drama spolu s lyrikou a epikou patří mezi základní literární druhy a žánry.

Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a monologů. Obvyklé je divadelní scénické provedení.

Struktura dramatu:

Dramatické žánry: