Hlavní strana | See live article

Dorozumívání

Dorozumívání je sdělování myšlenek, názorů, pocitů a informací mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy. Zvířata se dorozumívají různými signály (zvukovými, pachovými, tancem ap.), tzv. první signální soustava, což platí i pro lidi, avšak hlavním dorozumívacím prostředkem člověka je jazyk a řeč, tzv. druhá signální soustava. Kromě zvukového jazyka se používají i další systémy (notový záznam hudby, chemické a matematické značky, dopravní značky, vlajková a prstová abeceda, Morseovka ap.). Pro dorozumívání na dálku slouží komunikační prostředky (telegraf, telefon, televize, Internet). Pro jazykové dorozumívání je překážkou různost jazyků (cca 5000 na naší planetě), což se řeší pomocí světových jazyků, tlumočníků, překladatelů, umělých mezinárodních jazyků, překladovými počítačovými programy.