Hlavní strana | See live article

Didaktika

Didaktika je součást pedagogiky zabývající se metodami a formami školního vyučování. Předmět didaktika je nezbytnou součástí studia každého studenta, který má v úmyslu se někdy zabývat učitelským povoláním.

Podívejte se též na

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .