Hlavní strana | See live article

Denis Diderot

Denis Diderot (5. října 1713 Langres, Champagne - 31. července 1784 Paříž) byl francouzský osvícenecký spisovatel a filozof.

Zabýval se mnoha vědními obory - filozofie (Filosofické myšlenky, List o slepcích k ponaučení vidoucích), estetika (Pojednání o kráse), teologie, matematika, fyzika. Z jeho prozaického díla je nejznámější román Jakub fatalista a jeho pán, zabývající se filozofickými otázkami svobodné vůle a zdramatizovaný Milanem Kunderou.

Byl vedoucím skupiny francouzských pokrokových vědců a filozofů, sdružených k sepsání Encyklopedie aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel. Posláním Encyklopedie bylo shrnout veškeré dosavadní lidské vědění. Vyšla v 28 svazcích v letech 1751 až 1772.