Hlavní strana | See live article

Dante Alighieri

Dante Alighieri [aligjéri] (květen 1265 - 24. září 1321) byl italský básník.

Předchůdce renesance a jeden z nevýznamnějších představitelů světové literatury. Florencký šlechtic, který dosáhl značného vzdělání, zabýval se studiem antického i soudobého italského a provensálského básnictví. Byl stoupencem protipapežské strany a musel zbytek svého života strávit ve vyhnanství. Jeho tvorbu ovlivnila láska k Beatrici. Hledal ideál lidské a božské dokonalosti.

Dílo

Úryvek Božské komedie

Per me si va nella citta dolente,
per me si va nel etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore;
fecemi la divina potestate,
la somma sapienza e’l primo amore:
Dinanzi a me non fur cose create
Se non etterne, e io etterna duro.
Lasciate ogni speranza voi ch’entrate.
(Inferno, Canto III, vv 1 - 9)

''Posléze se hrdina ocitá před bránou pekla. Nad ní je nápis:'' Mnou vchází se do trýznivého města, mnou vchází se do věčné bolesti, mnou vchází se k těm, které Bůh věčně trestá. Mnou dal Pán průchod spravedlnosti, jsem z boží moci, dílem lásky jdete, jsem sklenuta nejvyšší moudrostí. Patřím k těm věcem, které v tomto světě jsou od věků. A navždy potrvám. Zanechte vší naděje, kdo vstupujete.