Hlavní strana | See live article

Dějiny Evropy

V souvislosti s evropskou integrací jsou jako nový fenomén zkoumány dějiny Evropy. Nejsou to jen dějiny mezinárodních vztahů, ale zejména obecné dějiny evropského prostoru.

Table of contents
1 Pravěk
2 Starověk (2000 př. n. l. – 476 n. l.)
3 Středověk (476 – 1517)
4 Novověk (1517 – 1918)
5 Nejnovější dějiny (od roku 1918)
6 Dějiny jednotlivých evropských zemí
7 Podívejte se též na

Pravěk

Starověk (2000 př. n. l. – 476 n. l.)

Středověk (476 – 1517)

Novověk (1517 – 1918)

Nejnovější dějiny (od roku 1918)

Dějiny jednotlivých evropských zemí

Andorra – Albánie – Belgie – Bělorusko – Bosna a Hercegovina – Bulharsko – Česko – Dánsko – Estonsko – Finsko – Francie – Chorvatsko – Irsko – Island – Itálie – Lichtenštejnsko – Litva – Lotyšsko – Lucembursko – Maďarsko – Makedonie – Malta – Moldavsko – Monako – Německo – Nizozemí – Norsko – Polsko – Portugalsko – Rakousko – Rumunsko – Rusko – Řecko – San Marino – Slovensko – Slovinsko – Srbsko a Černá Hora – Španělsko – Švédsko – Švýcarsko – Ukrajina – Velká Británie – Vatikán

Podívejte se též na