Hlavní strana | See live article

Csharp

C# (vyslovované anglicky jako "see sharp") je objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft jako součást platformy .NET. Microsoft založil C# na jazycích C++ a Java (a je tedy nepřímým potomkem jazyka C).

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .