Hlavní strana | See live article

Cplusplus

C++ je objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinul Bjarne Stroustrup a další v Bellových laboratořích AT&T; rozšířením jazyka C.

V současné dobbě je to nejrrozšířenější programovací jazyk pro aplikace na platformě Microsoft Windows.

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .