Hlavní strana | See live article

Církev

Církev je křesťanský náboženský spolek.

Výčet

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .