Hlavní strana | See live article

Bible

Bible je křesťanský soubor knih Starého zákona (přesněji „Staré smlouvy“) a Nového zákona (přesněji „Nové smlouvy“).

Závazným katholickým překladem do latiny je Vulgata – poměrně volný překlad, který vytvořil sv. Jeroným (Hieronymus).

Nejvýznamnějším českým překladem je Bible kralická („Šestidílka“, 15791593, konečná revise z roku 1613), první český překlad z původních jazyků. Moderní český ekumenický překlad vznikal v letech 19611979. Byl tvořen methodou dynamického ekvivalentu, tj. překlad myšlenky myšlenkou. Je tedy poměrně volný. V 90. letech byl kralický překlad převeden do moderní češtiny jako Nová Bible kralická (NBK) – odstraněny archaismy a použita moderní větná stavba. Důležitý je i parafrázovaný překlad Nového zákona Slovo na cestu.

Externí odkazy