Hlavní strana | See live article

Bedřich Hrozný

Bedřich Hrozný (6. května 1879 Lysá nad Labem - 12. prosince 1952 Praha) byl český orientalista a jazykovědec, který rozluštil chetitské písmo a založil chetitologii.

Bedřich Hrozný vystudoval gymnázium v Kolíně, kdy se naučil základům hebrejštiny a arabštiny, na vídeňské univerzitě se věnoval i dalším orientálním jazykům, především asyrštině, aramejštině, etiopštině, sanskrtu a sumerštině. Pozornost věnoval studiu klínového písma, které bylo ve třetím až prvním tisíciletí před n. l. rozšířeno po celém území Mezopotámie, stejně jako v Malé Asii a Persii, a jímž byly zaznamenány písemné projevy starověkých Sumerů, Akkadů (Asyřanů a Babyloňanů), Peršanů i Chetitů. Orientalistiku studoval ještě na berlínské univerzitě.

V roce 1906 byl v Malé Asii (asi 150 km severovýchodně od Ankary) německou expedicí objeven velký archív chetitských králů, který obsahoval množství hliněných tabulek popsaných již známým klínovým písmem, ale neznámou řečí, která vzdorovala mnoha badatelům. Bedřich Hrozný uprostřed první světové války předložil rozluštění tohoto problému současně s prvním stručným nárysem mluvnice tohoto jazyka, jímž byl, jak se ukázalo, jazyk chetitský. Kromě toho Hrozný zjistil, že chetitština patří ke skupině tzv.indoevropských jazyků a je tedy příbuzná s řečtinou, latinou, indickými jazyky apod. V roce 1925 se Hroznému podařilo při vykopávkách v Malé Asii objevit asi 1000 hliněných tabulek, popsaných klínovým písmem a obsahujících smlouvy a dopisy asyrských kupců.

Externí odkazy

Kratší článek z tiskového servisu AV ČR, z nějž prveuvedený vycházel
"Bedřich Hrozný - fakta a fotografie" - další článek převzatý patrně z nějakého staršího zdroje
  • Heslo v encyklopedii KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století
  • Dvě fotografie
  • Oprava mylných zmínek o Hrozném v časopise Vesmír

  • Podívejte se též na