Hlavní strana | See live article

Bůh

Podsatné jméno bůh odkazuje na jednu nebo více nesmrtelných, nadpřirozených bytostí, které obvykle vládnou - samy nebo spolu s dalšími bohy - osudům lidstva a vesmíru. Pokud je uváděno ve formě "Bůh", jedná se obvykle o pojmenování boha jednoho z náboženství abrahámovské tradice (judaismus, křesťanství, islám). Pokud je uváděno jako "bůh", jedná se obvykle o obecné podstatné jméno odkazující na nadpřirozenou bytost některého z náboženských systémů, jako jsou řečtí nebo římští bozi.

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .