Hlavní strana | See live article

Astronomie

Astronomie (z řec. astrés hvězda, lat. nomen jméno), česky hvězdářství, je věda, která se zabývá výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých jevů ve vesmíru i vesmírem jako celkem.

Table of contents
1 Základní pojmy
2 Podívejte se také na

Základní pojmy

Systémy souřadnic

V astronomii se nejčastěji používají sférické souřadnice

Podívejte se také na