Hlavní strana | See live article

Astronomická jednotka

Astronomická jednotka pochází z anglického výrazu astronomical unit, zkratka AU. Vyjadřuje střední vzdálenost Země od Slunce, 1 AU = 149 597 870 km. Vyjádření vzdálenosti planet či jiných příslušníků sluneční soustavy od sebe v AU poskytuje relatině názorné měřítko vzáleností těchto objektů od sebe.

Tento článek je . Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte a potom jej smažete ze .