Hlavní strana | See live article

Archimédés

Archimédés, řecky Αρχιμήδης, latinsky Archimedes (287 př. n. l. v Syrákúsách - 212 př. n. l. v Syrákúsách), byl největší starořecký matematik a fyzik.

Syrákúsy byly v době Archimédova naorození řeckou kolonií na Sicílii. Jeho otec Phidias - byl astronom. Archimédés získal své vzdělání v Alexandrii v Egyptě, která patřila mezi největší města své doby. Většinu svého života ale prožil na Sicílii a zasvětil svůj život experimentování a výzkumu.

Archimédés byl zabit římským vojákem, po té co se na něj obořil známým výrokem: "Neruš mé kruhy!", které měl nakreslené v písku.

Mnohé z jeho velkých objevů přežily až do dnes.

V matematice znal Archimédés vzorec pro součet nekonečné geometrické řady. Zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru 2:3:1. Jako první určil plochu elipsy. Stanovil objem rotačního paraboloidu, elipsoidu a hyperboloidu a učinil to prakticky způsobem, který se dnes používá v integrálním počtu. V geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako těžiště, těžnice. Ve fyzice znal zákony páky a formuloval zákon týkajících se těles ponořených do kapaliny (Archimédův zákon), stanovil pojem "specifická hmotnost" těles.

Lze ho právem označit za největšího matematika starověku. Jako první stanovil axióm, že přímka je nejkratší spojnice dvou bodů a axióm, že libovolnou úsečku lze složit z určitého počtu kratších úseček. Tyto dva axiómy později sehrály významnou úlohu v geometrii.

Reference:

Externí odkazy:

  1. http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Multimedia/MM1/html/Archimedes.htm
  2. http://www.kat.gr/kat/history/Greek/Tc/Archimedes.htm