Hlavní strana | See live article

Algebra

Algebra je matematická věda o řešení rovnic obsahujících jednu nebo více neznámých, popřípadě jejich výrazy.

Pojem neznámé a jejího výrazu je zobecněním konkrétního pojmu čísla. Z rovnic lze odvodit nerovnice. Stejně jako čísla, která algebraické výrazy představují, lze i je sčítat, násobit, umocňovat anebo odčítat, dělit, odmocňovat.

Slovo algebra je arabského původu a pochází z názvu knihy Hisab al-džebr val-muqabala (Věda o redukci a vzájemném rušení nebo také Věda o rovnicích), kterou napsal matematik Al-Chwárizmí.