Hlavní strana | See live article

Akustika

   
Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem.

Tento obor se dá rozdělit na několik částí: