Hlavní strana | See live article

Čeština

Čeština (Čeština)
Rozšíření:Česko, Slovensko, USA aj.
Počet mluvčích:12 miliónů (73. místo)
Klasifikace:
Písmo:Latinka
Postavení
Úřední jazyk:Česko, Evropská unie
Regulátor:Akademie věd, Ústav pro jazyk český
Kódy
ISO 639-1:cs
ISO 639-2(B):cze
ISO 639-2(T):ces
SIL:CZC
Wikipedie

Čeština je západoslovanský jazyk nejvíce příbuzný se slovenštinou, poté polštinou a lužickou srbštinou. Patří tedy mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských.

Česky mluví zhruba 12 mil. lidi, z toho přes 10 mil. v Česku. V důsledku několika vystěhovaleckých vln v uplynulých 150 letech hovoří česky i desetitisíce emigrantů a jejich potomků, zejména na Slovensku, v USA, Kanadě, Německu, Rakousku, Austrálii, na Ukrajině a v řadě dalších zemí.

Do Chorvatska se čeština dostala díky cestování českých turistů k moři.
Mnoho Chorvatů se učí česky aby rozuměli svým hostům.

Čeština má 7 pádu a tři časy ( minulý, budoucí a přítomný ).
Má množné číslo ( schod - schody, nůž - nože ), ale i pomnožný tvar ( nůžky [ jedny ] - nůžky [ dvoje ] ).

Table of contents
1 Pády
2 Písmo
3 Slovní zásoba
4 Nářečí

Pády

1. kdo, co

2.( bez ) koho, čeho

3.( pro ) koho, co

4. ( ke ) komu, čemu

5. oslovujeme, voláme

6. o kom, o čem

7. s kým, s čím

Písmo

Čeština používá Latinku a následující přidané znaky

malé - á č ď é ě í ý ň ó ř š ť ů ú ž a spřežka ch

velké - Á Č Ď É Ě Í Ý Ň Ó Ř Š Ť Ú Ž a spřežka CH

Slovní zásoba

Slovní zásoba je původní ( původní slova, slova odvozená [ počítat - počítač ], tvořená předponou nebo příponou či jiným složením písmen [ les - lesní, vědět - dozvědět a mnoho dalších ], také složením dvou a více slov) nebo převzatá ( z Angličtiny, Němčiny, Ruštiny, Řečtiny, Latiny, Francouzštiny, Italštiny).Převzatá se dělí na dvě skupiny a)přeložená [ přeložená do češtiny např. Telefon, Televize, Rádio ] b)nepřeložená [ slova která nemá smysl překládat Windows, Microsoft, Hardware a další ]

Nářečí

Čeština má mnoho nářečí která jsou si navzájem většinou srozumitelná.Všichni češi se mezi sebou domluví protože každý Čech umí spisovnou nebo nespisovnou češtinu.Někde češi používají spisovnou a nespisovnou češtinu dohromady, jinde zase spisovnou češtinu a nářečí či slang.

S Čechy se domluvíte i Slovensky ( ne ze všemi ) a Anglicky ( málo s kým ).

   


Slovanské jazyky
Západoslovanské jazyky: Čeština | Dolnolužičtina | Hornolužičtina | Kašubština | Polabština | Polština | Slovenština
Východoslovanské jazyky: Běloruština | Rusínština | Ruština | Ukrajinština
Jihoslovanské jazyky: Bosenština | Bulharština | Chorvatština | Makedonština | Slovinština | Srbština