Hlavní strana | See live article

Čas

Čas je fyzikální veličina, která vyjadřuje dobu trvání děje.

Značka: t (angl. time)

Základní jednotka: sekunda, zkratka s (výraz vteřina lze používat v běžném jazyce, ale ne ve smyslu fyzikální veličiny).

Další používané jednotky: hodina h, minuta min, milisekunda ms

zpět - Fyzika - Fyzikální veličiny