Hlavní strana | See live article

Čarodějnice

Čarodějnice je žena, která má domněle nadpřirozené schopnosti.

Čarodějnické processy

V katholických i protestantských zemích se táhly soudní porcessy s ženami i muži od 16. až do 18. století a s věroukou nesouvisely. Jednalo se o pokyn Písma: "Čarodějnici nenecháš naživu." (Ex 22, 18). V raném středověku díky rozumným mužům jako byl sv. Bonifác a sv. Agobard, kteří čarodějnictví považovali za pouhou pověru a ilusi, čarodějnické procesy prakticky neexistovaly. Situace se mění kontaktem s arabským světem po křížových výpravách. V roce 1486 vydali dominikáni Heinrich Kraemer a Johann Sprenger Kladivo na čarodějnice (Malleus maleficarum) – utříděnou synthesu lidových představ. Začalo massové pronásledování čarodějnic a čarodějů. Podle Kladiva pocházela moc čarodějnice ze soulože s mužským démonem, jímž byl incubus; čaroděje s ženským démonem, jíž byla succubus. Čarodějnice byly považovány za pozemské zástupce Knížete zla. Massovost processů souvisela s proměnou vesnice. Už nebyla kolektivem navzájem na sobě závislých lidí, nýbrž souborem individualit, které svůj individuální neúspěch připisovaly nečistým silám. Čarodějnické procesy ukončilo osvícenství, které znovu rozpoznalo jejich pověrečnou povahu.

Podívejte se také na