Hlavní strana | See live article

Adam Smith

Adam Smith (pokřtěn 5. červen 1723 Kirkcaldy ve Skotsku – 17. červenec 1790 v Edinburghu) byl skotský ekonom a filosof, zakladatel moderní ekonomie.

Těžištěm jeho díla je kniha zkráceně zvaná Bohatství národů (Wealth of Nations, plným titulem An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776; česky Pojednání o podstatě a původu bohatství národů SNTL 1958 ve dvou svazcích a Liberální institut 2001). V ní přišel s teorií spontánního řádu se svobodou, konkurencí a dělbou práce jako nezbytnými předpoklady bohatství všech členů společnosti, s podobenstvím o neviditelné ruce trhu aj. Ještě dříve vydal rovněž významné, ale dnes méně populární dílo Teorie mravních citů (The Theory of Moral Sentiments, 1759), v němž odmítl vizi o možnosti centrálního řízení společnosti.

Na jeho dílo navazovali a dále je rozvíjeli všichni další ekonomové 19. století jako např. John Stuart Mill, David Ricardo a Alfred Marshall, ovlivnil i Karla Marxe; vraceli se k němu i mnozí významní ekonomové moderní doby jako např. John Maynard Keynes, Friedrich August Hayek, Ludwig Edler von Mises či Ronald Coase.

Table of contents
1 Životopis
2 Literatura
3 Externí odkazy

Životopis

Literatura

Externí odkazy