Hlavní strana | See live article

Accenture

Slovo accenture vymyslel norský zaměstnanec Andersen Consulting. Vzniklo spojením anglických slov „důraz“ (accent) a „budoucnost“ (future) a má znamenat podněcovat, rozvíjet a předčit očekávání. Má zdůrazňovat cestu kupředu, vizi přesahující dnešní limity, partnerství přesahující úsilí jednotlivců, a řešení přesahující očekávání.

Podívejte se též na

Externí odkazy